IT gjør eldre yngre

Moderne kommunikasjonsteknologi bidrar til å gi eldre i Danmark en høyere livskvalitet.

Barn og barnebarn deler sin teknologikunnskap med foreldre og besteforeldre på iPad. (Foto: ÆldreSagen)

Vi har nå å gjøre med den første generasjonen av eldre mennesker i en relativt høy alder begynner å bruke et bredt spekter av moderne kommunikasjonsteknologi, skriver lokalavisen.dk, med en sterk referanse:

Et rikere liv

De som begynner å bruke teknologien, har et rikere liv, er bedre informert, føler seg yngre og i bedre kontakt med hva som skjer i samfunnet. Kort sagt, de har fått bedre livskvalitet, viser en undersøkelse gjennomført av Ericcsons ConsumerLab blant amerikanske eldre.

Bro over generasjonskløft

Studien viser at bruk av kommunikasjonsteknologi bygger bro over generasjonskløften på en måte som ikke er sett i tidligere generasjoner.

Barn og barnebarn deler sin teknologikunnskap med foreldre og besteforeldre og og bidrar med nye måter å kommunisere innen familien.

Stadig flere eldre vil bruke IT

Ældre Sagen arrangerer kurs for eldre som vil sette seg inn i moderne kommunikasjonsteknologi. (Foto: ÆldreSagen)

Seniorkonsulent Ingrid Stokholm Lauridsen fra ÆldreSagen bekrefter at en tilsvarende utvikling er på gang hos eldre i Danmark:

– Det har lenge vært et satsingsområde for foreningen. Det er viktig at vi ikke glemmer de eldre som ikke bruker datamaskiner og Internett. Vi opplever at stadig flere eldre mennesker å komme i gang med å bruke IT, sier hun.

Seniorkonuslent Ingrid Stokholm Lauridsen (Foto: ÆldreSagen)

(Kilde: Lokalavisen.dk)