IT-selskapet DIPS over til Scrum

 

I likhet med store selskaper som Microsoft, Yahoo, Google og Nokia har DIPS nå tatt i bruk Scrum for å utvikle stadig mer avansert programvare for helsesektoren. Scrum innebærer at man trinnvis jobber fram fungerende delløsninger i større IT-prosjekter, framfor å vente til slutt for å se om alt virker. Løsningene kan månedlig presenteres for kunden for å evaluere det som er utviklet og prioritere gjenstående og nye funksjoner.
Vinn-vinn

DIPS ASA er Norges største leverandør av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehus og har konsern- og rammeavtaler for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF.

– Vi mener Scrum innebærer store fordeler for oss. Det aller viktigste er at metoden vil gi oss bedre og raskere systemutvikling. Det er en vinn-vinn-situasjon, for kunden vil også merke forbedringen. Hittil har det vært en suksess, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS ASA. DIPS opprettet sine to første Scrum-team i mai i år, i løpet av sommeren kom ytterligere to og i slutten av oktober var det til sammen ti team i arbeid. Dermed er hele utviklingsorganisasjonen over på Scrum.
– Den egentlige planen var å innføre Scrum gradvis i løpet av 15 måneder, men etter kort tid så vi en positiv effekt av Scrum, samtidig som kombinasjonen av Scrum og fossefall ble uheldig. Våre ansatte opplevde også dette som positivt, og dermed besluttet vi å forsere innføringsplanen kraftig, sier Viksjø.