Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst

Jan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Jan Frich (Foto: Helse Sør-Øst)

Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder ved Institutt for helse og samfunn samme sted. Frich er utdannet medisiner med spesialisering i nevrologi, og har siden 2009 hatt bistilling som overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

– Jeg er svært tilfreds med at vi nå får Jan Frich med på laget. Som direktør for medisin- og helsefag vil han få en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i regionen. Med sin brede faglige bakgrunn og gode kjennskap til regionen, vil Jan Frich ha de beste forutsetninger for å kunne lede det helsefaglige samarbeidet mellom sykehusene i regionen og være en premissgiver i viktige strategiske prosesser både regionalt og nasjonalt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, RHF Cathrine M. Lofthus, i en pressemelding.

Jan Frich overtar etter Geir Bøhler, som har vært konstituert i stillingen. Frich tiltrer som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2018.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet