Jobber mot sosiale helseforskjeller

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, utdanningsdirektør Petter Skarheim og statssekretær Ragnhild Mathiesen i Helse- og omsorgsdepartementet presenterte i dag Folkehelsepolitisk rapport 2010. 
Helse skapes og fordeles gjennom oppvekst og skolegang, arbeidsliv, inntekts- og boforhold, samt levevaner. Det som former våre levekår, bidrar til å forme vår helse.
Helsetjenesten har lenge vært opptatt av at grunnlaget for god helse legges i flere sektorer enn i helsetjenesten. Og Stortingsmelding 20 (2006-2007) om å utjevne sosial helseforskjeller tar høyde for nettopp det, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
Folkehelsepolitisk rapport 2010 har som ambisjon å vise hvordan helse henger sammen med ulike levekårsfaktorer, og vise hva de ulike sektorene gjør for å oppnå en jevnere fordeling av disse.
Rapporten gir et innblikk i hvordan innsats fra mange departementer kan bidra til å bedre folkehelsa i Norge, sier Larsen. Det er kompliserte og indirekte sammenhenger mellom forhold som inntjening, utdanning, arbeid og helse. Det er samtidig et ambisiøst prosjekt å utvikle samfunnet på en slik måte at alle sektorer bidrar til en bedre helse, sier han.
Rapporten ble overrakt statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.