Cxense Display

Kampanje skal få flere til å snakke sammen

     

Formålet med kampanjen er å forebygge gjennom økt åpenhet og kunnskap. Det er viktig å gjøre noe med psykiske problemer så tidlig som mulig. Da er det et sentralt poeng å øke åpenheten rundt psykisk helse og senke terskelen for å snakke om problemene. Det er også viktig å vite når en bør søke hjelp, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Helsedirektoratet.
Sentralt i kampanjen står nettstedet www.psykisk.no. Her finnes informasjon om ulike former for psykiske plager og lidelser, gode råd og tips om hva du kan gjøre hvis du sliter eller du kjenner en som har det vanskelig, og en oversikt over behandlings- og hjelpetilbudet i helsetjenesten. Videre vil det bli annonsert i tv, aviser, ukeblader og på nettet. Kampanjen har også sin egen Facebook-gruppe «Jeg vil være en venn».
Snakk sammen

Hovedelementene i kampanjen skal nå hele den voksne befolkningen, men annonsene retter seg særlig til menn.
Dette har sammenheng med at menn har en høyere terskel enn kvinner før de søker hjelp. Dermed blir problemene ofte større enn nødvendig, sier Major.
Psykiske problemer er vanlig og er noe de fleste kommer i berøring med i løpet av livet. Det hjelper å snakke med en du stoler på, og det finnes også hjelp hvis problemene varer eller vokser seg større. Dette er blant de overordnete budskapene i kampanjen.
Jo tidligere man deler det som er vanskelig med en man har tillitt til, jo raskere kan man få det bedre. Det har en viktig forebyggingseffekt i seg selv, og det gjør det også lettere å søke hjelp dersom problemet skulle vedvare eller bli mer omfattende. Det er viktig å huske på at man selv kan være en god støttespiller for andre som har det vanskelig, sier Major.