Cxense Display

Kampanjer for å endre levevaner har små, fordelaktige effekter

Forskere ved Kunnskapssenteret har oppsummert forskning om befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak som kombinerer oppmerksomhet på økt fysisk aktivitet med minst én annen levevane.

Effekt etter kort tid

– Vår oppsummering viser at slike tiltak kan gi en liten økning i fysisk aktivitet. I tillegg kan de også ha positiv effekt på andre levevaner, enten ved at inntaket av frukt og grønnsaker øker eller til at tiden brukt foran tv, pc eller elektroniske spill går ned. Effektene var generelt usikre på lengre sikt, sier prosjektleder og seniorforsker Astrid Austvoll-Dahlgren ved Kunnskapssenteret.

– For andre utfall var det liten eller ingen forskjell mellom gruppene, det vil si de som ble eksponert for kampanjer og de som ikke ble det. Vi identifiserte kun indirekte eller subjektive mål på helse. Vår tillit til dokumentasjonen er fra middels til svært lav, fortsetter hun

Komplekse tiltak

De fleste tiltakene var komplekse i den forstand at de var rettet mot én eller flere befolkningsgrupper, rettet seg mot mange levevaner, og benyttet ulike typer virkemidler. Alle tiltakene handlet om økt fysisk aktivitet og minst én annen levevane, enten kostvaner, alkoholbruk, tobakksbruk, narkotikabruk eller bruk av tv, pc og elektroniske spill.

– I tillegg til virkemidler i form av opplysnings- og motivasjonstiltak, grupperte vi andre tiltak i to hovedkategorier: endringer i struktur og organisasjon, og endringer i lover og regler. De fleste tiltakene fant sted i skolen, men noen studier undersøkte effekt av kampanjer på arbeidsplasser og noen få var rettet mot lokalsamfunn, sier Austvoll-Dahlgren

Manglende kunnskap

– Vi fant lite forskning på tiltak rettet mot befolkningen generelt. Dessuten mangler kunnskap om effekt av tiltak som retter seg mot to levevaner sammenliknet tiltak som retter seg mot én levevane. I tillegg mangler kunnskap om effekt av tiltak kun rettet mot fysisk aktivitet og hvilke virkninger dette kan ha på andre levevaner. I dokumentasjonen fant vi lite eller ingen informasjon om kostnader av slike tiltak. Dette bør inkluderes i fremtidige evalueringer, avslutter Astrid Austvoll-Dahlgren.