Kan bli friskere av å være i jobb

Mer enn 9 av 10 arbeidstakere mener at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Arbeid rangeres som like viktig som familie og god helse, og viktigere enn fortrolige venner, viser en undersøkelse Opinion har utført for Helsedirektoratet og NAV.
På en arbeidsplass er det nesten alltid noen som er i en vanskelig livsfase. Ta initiativ til en samtale hvis du tror at en medarbeider har det vanskelig. Åpenhet gjør det lettere å være i jobb og lettere å legge til rette for en god arbeidssituasjon, sier Sven Ove Svensson, direktør fagstab tjenester i NAV.
Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at folk blir raskere friske. Langvarig sykmelding forsterker gjerne opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Dette kan forlenge sykdomsperioden og gjøre det vanskeligere å komme tilbake i jobb, sier Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet.
Som et ledd i informasjonssatsingen er det blant annet utarbeidet nettsider (psykisk.no og nav.no/psykiskhelse) med informasjon om arbeid og psykisk helse. Her finnes det bl.a gode råd til arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte om hvordan man best kan håndtere psykiske helseproblemer, og instruksjonsvideoer om hvordan du kan ta den vanskelige samtalen med en medarbeider du tror sliter.
Et tett samarbeid med partene i arbeidslivet er en sentral del av satsingen. Forebygging og tilrettelegging må skje ute på den enkelte arbeidsplass. Derfor må vi skape engasjement på arbeidsplassene sier Guldvog.