Kan gå glipp av undersøkelser

Leger er for forsiktige med å gi gravide røntgen, ifølge seksjonsleder ved Ahus, Anita Fosterud Reitan. Legeforeningen mener røntgen i svangerskapet bør unngås fordi det kan gjøre kommende mødre engstelige.

Masterstudent Anita Fosterud Reitan ved en CT-maskin på Ahus. (Foto: Privat)

– Det skyldes nok litt lav kompetanse blant helsepersonell om strålefare. Det kan bidra til at gravide ikke får gjennomført nødvendige undersøkelser som de bør ha, sier Reitan til NRK.

Svært liten risiko

Hun er leder for bildediagnostisk avdeling ved Ahus, og har jobbet som radiograf i 20 år. Sammen med Statens strålevern har hun laget en informasjonsfilm om gravide og røntgen. Budskapet er at det er minimal sannsynlighet for at et foster tar skade av en vanlig røntgen- eller CT-undersøkelse.

Ved CT av mage og bekken der fosteret er med på bildet – som er det som gir høyest stråledoser – vil et foster i snitt få 20 milligray stråling.

– Forskning viser at man må over 100 milligram for at risikoen for senskader skal øke, og selv da er risikoen svært liten, sier hun.

Kan få konsekvenser for den gravide

Ifølge Reitan har det vært tilfeller der kvinner som tok røntgenundersøkelse ble anbefalt abort av helsepersonell, fordi kvinnene var gravide under undersøkelsen. Man har da vært redd for at fosteret ble stråleskadet.

– Det er normalt ingen grunn til å anbefale abort etter røntgen og ct-undersøkelser. Det er minimal sannsynlighet for at det har forekommet tilfeller der et foster ble skadet etter slike undersøkelser.

«Bør unngå slike undersøkelser»

Men selv om vanlig CT og røntgen ikke er farlig for et foster, mener Legeforeningen at man bør unngå slike undersøkelser i svangerskapet fordi de kan gjøre gravide engstelige.

– Både legen og den gravide føler at alt skal gjøres veldig forsiktig. Vi tar derfor veldig sjelden røntgen av gravide, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Og det er det ingen grunn til å endre på, mener han.

(Kilde: NRK Østlandssendingen)