Kan gi bedre behandling til flere

En norsk studie, som ble presentert på et anbudsseminar helt nylig, kan bety store besparelser for norske sykehus.

Over 200 deltakere var samlet på anbudsseminaret. (Foto: sykehuskjop.no)

Nor-Switchstudien, også kalt byttestudien, er ledet av professor og avdelingssjef Tore Kvien fra Diakonhjemmet sykehus. På seminaret var han blant innlederne på Sykehusinnkjøps divisjon legemidlers anbudsseminar om resultatene fra studien.

Biotilsvarende legemidler

– Biotilsvarende er like mye politikk som medisin. Den eneste grunnen til at vi har biotilsvarende legemidler, er at det skal gi mindre kostnader enn originalpreparatene. De er ikke bedre, ikke dårligere, men de skal være billigere. Når de leder til lavere pris, kan man få bedre behandling til flere mennesker, sier Kvien.

Statlig finansiert
Den gjennomførte studien gikk ut på å planlegge og gjennomføre en forskningsstudie knyttet til skifte fra behandling med Remicade til biotilsvarende Remsima. Resultatet var tydelig:

Biotilsvarende står ikke tilbake for originale preparater. 481 pasienter over hele landet deltok i studien. Den ble finansiert over statsbudsjettet i 2014, og hadde ingen bindinger til kommersielle aktører.

Levende celler produserer virkestoffet

Når et legemiddel har nådd sitt patentutløp, er det lovlig å utvikle kopier. Biologiske legemidler fremstilles ved at levende celler produserer virkestoffet. Av den grunn er det ikke mulig å fremstille en helt identisk kopi, men såkalt biotilsvarende. For å bli godkjent, må man kunne påvise tilsvarende effekt og sikkerhet for å få godkjenning.

– Trenger flere studier

Overlege Kristin Kaasen Jørgensen på Ahus, som også har deltatt i prosjektgruppen for studiet, understreket i sitt foredrag at man ikke automatisk kan overføre resultatene fra Nor-switch til andre biotilsvarende legemidler.

– Vi mener at å svitsje fra originalpreparatet Remicade til biotilsvarende Remsima er trygt. Men vi må være forsiktige med å generalisere til andre biologiske medikamenter uten at man har evidens i bunn. Vi trenger flere studier for å kunne si mer om det, sa hun.

Dette jobber man allerede med å få til, ifølge Tore Kvien.

(Kilde: sykehuskjop.no)