Kan spare på biotilsvarende legemidler

Mange av de biologiske legemidlene som brukes i dag har gått av eller er i ferd med å gå av patent. Det betyr at flere biotilsvarende legemidler inntar markedet. Det kan staten spare penger på.

Kilde: Apotekforeningens bransjestatistikk

Det fremholde Apotekforeningen/apotek.no på sin hjemmeside: Biologiske legemidler brukes over hele verden i behandlingen av alvorlige sykdommer og er kostbare, men effektive legemidler. Nå er patentene i ferd med å gå ut for mange av de biologiske legemidlene som ble tatt i bruk ved årtusenskiftet. Dermed kommer det flere tilsvarende legemidler på markedet. Dette gir mulighet for store innsparinger i Norge.

Stor norsk studie åpner for biotilsvarende

Remicade er et biologisk legemiddel til behandling av for eksempel leddgikt. Da det gikk av patent i 2014 kom to legemidler med samme virkestoff (infliksimab) på markedet. Disse heter Remsima og Inflectra. Resultatene fra en stor norsk byttestudie på Remicade og biotilsvarende legemidler, NOR-SWITCH-studien, viser at det er trygt å bytte til de to biotilsvarende legemidlene for pasienter som per dags dato står på Remicade. Sykehusene har nå begynt å bruke disse alternativene. Dermed har staten spart over 60 prosent av prisen per behandlingsdose fra 2014 og frem til i dag. I 2017 er 96,7 prosent av behandlingsdosene biotilsvarende billigere alternativer enn originalen, se figur over fra Apotekforeningens bransjestatistikk.
Er legemidlene like?
Noen mener at biotilsvarende legemidler aldri kan bli lik det originale biologiske legemidlet og derfor ikke bør byttes. Produksjonsprosessen til det biotilsvarende legemidlet ­vil ligne på originalprodusentens prosess, men aldri bli helt lik. Andre igjen mener at forskjellen mellom en original og en biotilsvarende ikke er annerledes en forskjellene mellom ulike batcher av samme biologiske produserte legemiddel.

Trygt å bytte

Studier som den norske NOR-SWITCH-studien som viser at det er trygt å bytte fra det originale legemidler til biotilsvarende legemidler er et gjennombrudd, sier Tore K. Kvien, som har ledet studien, til NRK. Studien viste samme resultater for originalen og kopien, både når det gjelder effekter, bivirkninger og dannelse av antistoffer mot legemidlet. Studien er fullfinansiert over det norske statsbudsjettet.

(Kilde: Apotekforeningen/apotek.no)