Karsten Dideriksen er Årets helseleder 2015

Han får prisen blant annet fordi han er – og har vært – en pådriver for det interkommunale samarbeidet i Hallingdal, og samhandler tett med nabokommuner, Vestre Viken HF og Ringerike sykehus om å realisere samhandlingsreformen. Ål kommune er vert for Hallingdal sjukestugu.

Viktig innsats

Årets helseleder har bidratt til en nær og god kobling mellom helse- og omsorgstjenestene i Ål kommune og utdanningsinstitusjonene i distriktet, og han har satt forskning på dagsorden i kommunehelsetjenesten. Hans innsats er en viktig årsak til at Ål bu- og behandlingssenter siden 2008 har hatt status som Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud, med ansvar for å drive fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling innen kommunale helse- og omsorgstjenester.

Rollemodell

Videre beskrives Dideriksen som en viktig rollemodell for sin ledergruppe. Han viser tillit, gir ansvar og støtte til sine medarbeidere, slik at medarbeiderne får økt tro på egen kompetanse. Han er en kreativ og løsningsorientert leder som holder orden i eget hus, og han har en egen evne til å snu situasjoner som kan virke håpløse.

I begrunnelsen fremheves også at siden Dideriksen ble ansatt som helse- og sosialsjef i 2002 har han utviklet en lederkultur som skaper trygghet og tillit i organisasjonen. Han involverer både fagfolk og politikere, og hans kommunikasjonsevner gjør at han blir lyttet til på alle nivåer i helsetjenesten. Han klarer å formidle de store, overordnede utfordringene, så vel som det nære og lokale.