Kikkhullskirurgi bedre enn åpne operasjoner

BEDRE: Kikkhuskirurgi er bedre en åpne operasoner for kreftsvulster i leveren. Foto: Øystein Horgmo, UiO

En ny studie viser at kikkhullsoperasjon for kreftsvulster i leveren gir mindre komplikasjoner enn åpen operasjon. Forskerne ønsker en større bruk av kikkhullskirurgi for behandling av leversykdommer.

Tarmkreft er den kreftformen som tar nest flest liv i Norge hvert år, etter lungekreft. Ved tarmkreft er det ikke uvanlig å få spredning til leveren, fordi blodet som kommer fra tarmen filtreres gjennom nettopp leveren, skriver UiO – Det medisinske fakultet i en pressemelding.

For å fjerne kreftsvulster i leveren utfører legene en leverreseksjon. Det vil si at de fjerner de den delen av leveren hvor svulsten sitter gjennom et kirurgisk inngrep. I Oslo-Comet studien har forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus sammenlignet leverreseksjon gjennom kikkhullskirurgi og vanlige åpne operasjoner.

– Vi fant at kikkhullsoperasjon for kreftsvulster i leveren gir færre komplikasjoner, bedre livskvalitet for pasientene sammenlignet med åpen operasjon, og er i tillegg mer kostnadseffektivt for samfunnet, forteller forsker Åsmund Avdem Fretland.

Oslo-Comet-studien er en randomisert, kontrollert studie med 280 pasienter. Pasientene ble tilfeldig tildelt til enten den eksperimentelle gruppen som ble operert med kikkhullskirurgi eller til kontrollgruppen hvor de ble operert med tradisjonell åpen kirurgi.

Studien er den første studien i verden som sammenligner kikkhullsoperasjon med åpen operasjon for leversvulster i gjennom en randomisert kontrollert studie.

– Vi tror at ved å øke bruken av kikkhullsoperasjoner kan pasientene komme raskere tilbake til normal aktivitet, enten det er yrkeslivet eller annen behandling, sier Fretland.

Forskerne ønsker at flere kirurger må trenes i denne teknikken, og påpeker at denne investeringen trolig vil lønne seg for samfunnet. I tillegg vil de utvikle kikkhullsteknikken videre også for de leveroperasjonene som ikke kan tilby dette som rutine i dag.

– Resultatene er viktige fordi de gir bevis på øverste nivå for at kikkhullskirurgi kan brukes for leveroperasjoner. Kikkhullskirurgi har vært brukt på ekspertsykehus i mange år men kan nå tas i bruk i langt større skala, sier forskeren.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Annals of Surgery. Oslo-Comet-studien er et samarbeid mellom OUS, UiO og Helse Sør-Øst.

(Kilde: UiO – Det medisinske fakultet)