Cxense Display

Klare rammer for samhandling mellom helsepersonell og leverandører

– Tillit og troverdighet mellom helsepersonell og leverandørene er en forutsetning for at pasienter og samfunnet skal kunne stole på helsepersonellets uavhengighet, integritet og medisinske vurderinger, sier Bente Mikkelsen, administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF. Gjennom avtalen med leverandørene, som nå gjelder for alle helseforetakene i Norge, oppnår vi en felles oppfatning av normene for samarbeidet og sikrer samtidig åpenhet og ryddighet i samhandlingen.
Helse Sør-Øst RHF fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å fremforhandle en avtale med Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) på vegne av alle de fire regionale helseforetakene. Avtalen bygger på tilsvarende avtale inngått mellom de regionale helseforetakene og Legemiddelindustrien (LMI) i 2006, og omfatter alt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og leverandørene.
– Avtalene skal ta vare på behovet for god informasjon til helsepersonell om legemidler og medisinsk utstyr, uttaler Jørn Dreyer, styreleder i LFH. Gjennom avtalen, som også gjelder for leverandører utenfor de to bransjeorganisasjonene, sikrer vi faglig utvikling og forsvarlig medisinsk metodevurdering.
Helseforetakene har tradisjonelt sett hatt ulike rutiner for kontakt med leverandørene. Gjennom de avtalene som nå gjelder vil det bli større åpenhet og klare retningslinjer for relasjonen mellom helsepersonell og leverandører.