Klart for Dialogkonferansen

Påmeldingsfristen er 7. februar.

Dialogkonferansen arrangeres av Sykehusinnkjøp HF 6. og 7. mars på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Her vil Sykehusinnkjøp presentere anskaffelsesplanene sine. Kategoriene som er valgt ut for årets dialogkonferanse er legemidler, medisinske forbruksvarer (MFV), kirurgiske produkter (KIR), laboratorieprodukter og –utstyr (LAB), medisinsk teknisk utstyr (MTU) og bygg- og eiendomsdrift.

Ved siden av plenumssamling og parallellsesjoner, vil det også bli 30 minutters en-til-en møter mellom leverandører og Sykehusinnkjøp. Her håper arrangøren å få til den gode dialogen som skal sikre de gode innkjøp i framtiden.

Les mer om konferansen her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet