Klart for fase 2, del 2 på St. Olav

Som byggefase 2, del 2, blir Kunnskapssenteret oppført mellom Gastro- og Nevrosenteret, der Høyblokka står i dag (den rives fra neste sommer). Byggevedtak og finansiering er i orden for lengst, og nå utarbeides forprosjekt med arealendringer. Det er ferdig i august, og ved kommende årsskifte legges entreprisene ut på anbud.
Åpen anbudsrunde blir det også for prosjektledelsen. Dette må til når Helsebygg ved utgangen av dette året opphører som offentlig byggherreorganisasjon. Selv omnye Helsebyggvil drive videre som privat bedrift, må den konkurrere med andre aktører om prosjektledelsen for Kunnskapssenteret. Her går anbudet ut før sommerferien.

Kunnskapssenteret blir et sentralt bygg med klart særpreg, sier utbyggingssjef Lars Magnussen. Han leder arbeidet med forprosjektet og poengterer at dette bygget vil skille seg vesentlig fra den øvrige sykehusutbyggingen. Det skyldes ikke minst den sentrale beliggenheten på nordsiden av Olav Kyrres plass midt i sykehusområdet.

Mot denne nye plassen vender Kunnskapssenterets inngangsparti. Det snevres inn til en glasskube og slipper lys inn i gårdshagen på motsatt side. Fasaden mot Olav Kyrres plass får et mangeartet utrykk med lette materialer, som glass, stål, treverk og spesielle, fargede partier. Her blir det også balkonger, baldakiner og uteplasser.

En annen betydelig forskjell fra andre sykehusbygg på Øya er at minst 1500 kvadratmeter av Kunnskapssenteret avsettes til forretningsdrift. Meningen er å la eksterne investorer overta denne delen av bygget som igjen leies ut til dagligvarebutikk, apotek og annen handels- og servicevirksomhet. I tillegg ønsker HiST å leie areal for sitt helsefaglige bibliotek i tilknytning til universitetssykehusets store medisinske bibliotek som skal inn i senteret.