Cxense Display

Klart for Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for alle med interesse for helseregistre.

Konferansen, som har vært arrangert annethvert år i ti år, finner sted på Radisson Blu Hotel i Tromsø fra 20. til 21.mars 2018.

Årets konferanse vil ta for seg pasientens helsetjeneste, registerfeltet i utvikling, nytte av helseregistre og bruk av resultater, e-helse, forskning og formidling, samt forskriftsarbeid og samtykke.

På programmet står blant annet dette:

Hvordan kan helseregistre bidra til forbedret pasientbehandling i pasientens helsetjeneste?

Nasjonal e-helsestrategi, Én innbygger – én journal og Helsedataprogrammet

Kommunalt pasient- og brukerregister – status

NPR som grunnlag for styringsinformasjon, beslutningsstøtte og forskning

Nye muligheter med Dødsårsaksregisteret

Kvalitetsregistre på nye fagområder – hva er viktig for pasienter/brukere?

Bruk av helseregistre

Resultater fra kvalitetsregistre i styring av helsetjenesten

Hvordan bruke resultater fra kvalitetsregistre for å endre klinisk praksis?

Ny organisering av kvalitetsregisterfeltet i Sverige

Hvilken nytte har legemiddelindustrien av helseregisterdata?

Status i forskriftsarbeid for helseregistre

EUs personvernforordning –betydningen av den registrertes samtykke

Synspunkter fra to ulike pasientforeninger

Se foreløpig program her

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Les mer om konferansen og meld deg på her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet