Cxense Display

Klart for Sykehusbyggkonferansen 2017

Fra 28. til 29. november arrangeres Sykehusbyggkonferansen på Scandic Nidelven i Trondheim.

Besøk sjukehusbyggkonferansen.no for mer informasjon.

Konferansen skal se nærmere på hva som skjer både ute i verden og her hjemme når det gjelder planlegging, utvikling og bygging av sykehus.

En rekke foredragsholdere vil belyse de store trendene, dele erfaringer, synliggjøre gevinstene og hvordan de ble til – og invitere til dialog.

Her følger en oversikt over de forskjellige foredragene som vil bli holdt:
(Med forbehold om endringer. For fullstendig program, se sjukehusbyggkonferansen.no)

Tirsdag

Utfordringer, krav og forventninger til sykehusprosjekter
Vi ser på utfordringene som spesialisthelsetjenesten står ovenfor. Hvilken rolle skal Sykehusbygg HF spille i dette og hvilke forventninger har oppdragsgiverne? Korte innledninger og samtaler.

Innovasjon i helsesektoren, kan vi lære av Finland?
Finland har tidenes største satsning på innovasjon innen helsesektoren og helseteknologi.
Pekka Sivonen, Executive Director fra TEKES, Finnish Funding Agency for Innovation, disponerer 500 millioner euro årlig for å få i gang oppblomstring av løsninger, ny teknologi og virksomheter.

Utfordringer og gevinster gjennom digitalisering i Sykehuset Østfold
Erfaringer med digitalisering etter to års drift, mobilitet, digitaliserte arbeidsprosesser og virtuelt diagnostisk senter.
Helge Stene Johansen, barnelege og fagdirektør i Sykehuset Østfold.

Fra store overskridelser til forutsigbar prosjektgjennomføring
Hovedgrep for å redusere risiko i sykehusbygging i California.
James Pease, Regional Manager, Integrated Project Delivery, Sutter Health

Sykehusbygg – Kommende sykehusprosjekter Norge rundt – Erfaringer fra det som er gjort
Det skal investeres 8-10 milliarder kroner årlig i sykehusbygging. Vi tar turen fra Kristiansand til Hammerfest. Vi snakker med prosjektledere, besøker byggeplasser og får innblikk i prosjektenes behov og utfordringer.

Utvikling av kostnader i Europeiske sykehusprosjekter
Stefan Wunderlich, European Investment Bank

Introduksjon til onsdagens parallellsesjoner:

Hvordan vil jeg bli møtt – hvilke behov skal et bygg for psykisk helse ivareta?
Dagfinn Bjørgen; Leder av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Fra moderne transplantasjonskirurgi til sanatorier for pasienter med multiresistente bakterier.
Hvilke konsekvenser får framveksten av multiresistente bakterier for sykehusdrift, planlegging og bygningsmessige løsninger?
Egil Lingaas, leder for avd. for smittevern OUS dr. med, spesialist i mikrobiologi

Mer sykehus for pengene; erfaringer fra USA
Mer effektiv prosjektering og bygging -Hva er hovedproblemstillingene som må håndteres for å lykkes?
Klas Berghede, production manager (Van Ness Hospital Project) The Boldt Company

Onsdag

På onsdag kjøres tre parallelle sesjoner med følgende tema: Bygg for psykisk helse, smittevern og effektiv byggeprosess

Bygg for psykisk helse

Balansekunst – nye bygg for retts- og sikkerhetspsykiatri i Skandinavia.
– Forskjeller og likheter i tre land
– Regional sikkerhet i Norge
Rune Reinaas og Arild Vassenden, Sykehusplanleggere i Sykehusbygg HF
– Rettsmedisinsk värd Helix
Magnus Kristiansson assisterende virksomhetssjef/seksjonssjef, samt sikkerhetsansvarlig ved Rättspsykiatri Vård Stockholm
– Sct. Hans Hospital Roskilde
Tilde Rye Andersen, Sct. Hans, Hospital Roskilde

Panel og spørsmål
– Sengeområde
– Aktivitet, terapi, trivsel innendørs og utendørs
– Sikkerhetsnivå

Robust nok? – Om arbeidet med robusthetsmatriser
Cecilie Flottorp, prosjektleder, St Olavs Hospital HF
Knut Ola Haug, prosjektleder, Sykehusbygg HF

Kropp og psyke i samme bygg.
Erfaringer fra 2,5 års drift i Østfold
Irene Dahl Andersen, Viseadm. dir. Sykehuset Østfold

Smittevern

Hva betyr en framtid med økende multiresistens for kapasitet, dimensjonering og utforming av sykehusareal
– Erfaringer fra universitetsklinikken i Skåne
Torsten Holmdahl, overlege infeksjonsklinikken, Skåne universitets-sykehus, Malmö
Peter Lanbeck Chef programkontoret, Skåne universitetssykehus Malmö

Sentral eller desentral sengevask?
Lena Johansen hygienesykepleier Sykehuset Østfold HF Avdeling for smittevern
Lena Løkken Krogsveen, ass. Enhetsleder Kliniske service, avd. for interne tjenester, Diakonhjemmet Sykehus

Operasjonsområdet – hva er viktig for å unngå postoperative infeksjoner?
Marit Glende Johnsen Leder på operasjonsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kari Solem Aune, fagansvarlig spesialrom Sykehusbygg HF

Byggveileder for smittevern
Liv Haugen, Spesialrådgiver medisin, Sykehusbygg HF

Effektiv byggeprosess

Sykehusbygg HF sitt perspektiv, oppdrag, metodeutvikling, standardromskatalog og tidligfaseveileder
Kjell Ivar Bakkmoen, Spesialrådgiver, Sykehusbygg HF

Nye grep for effektiv byggeprosess – Prosjekteksempler

Workshop – Gjennomføringsstrategier for å oppnå en effektiv byggeprosess
Ledet av:
Lars Abrahamsen, Fungerende sjef for Prosjektering og bygging, Sykehusbygg HF
Arild Mathisen, prosjektleder, Sykehusbygg HF
Klas Berghede, production manager, The Boldt Company

Paneldiskusjon og oppsummering

Etter parallellsesjonene holdes følgende foredrag:

Nye Karolinska Solna i Stockholm
Utbygger har ansvaret for driften i 25 år. Hvilke konsekvenser har det for valg av løsninger og prosesser både i prosjektering, bygging og drift?
Presentasjon av prosjektet, funksjonelle løsninger, logistikk, planløsninger, arkitektur, sykehusdrift, tekniske løsninger.
Stanley Holsteiner, sjef for programkontoret for nye Karolinska
Ulf Norehn, VD Swedish Hospital Partners

Se fullstendig program og informasjon om påmelding på sukehusbyggkonferansen.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

Lagre

Lagre

Lagre