Cxense Display

KlinIKT 2018 er åpnet for påmelding

Årets konferanse har hovedtemaet samhandling og teknologi, og arrangeres i Lillehammer 4.- 5. april.

Klikk på bildet for å komme til konferansens nettside

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. KlinIKT tar for seg bruk av IKT som redskap for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Årets konferanse arrangeres på Scandic Lillehammer Hotel 4.- 5. april av Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik i samarbeid med Nasjonal IKT HF og IKOMM.

Målgruppa for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

Her er noen av postene på programmet:

Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022
Avdelingsdirektør Robert Nystuen, Direktoratet for e-helse

Status for nasjonalt velferdsteknologiprogram
Programleder Jon Helge Andersen, Direktoratet for e-helse

Erfaringer fra arbeidet med Sundhedsplatformen i Danmark
Programsjef Mikael Bay Skilbreid

Status for Helseplattformen i Midt-Norge
Programdirektør Torbjørg Vanvik, Helse Midt-Norge RHF

Samhandling og ny personvernlov
Advokat Eva Jarbekk, Føyen Torkildsen

Innovasjon i helse og omsorg – fra velferdsteknologi til samhandlingsløsninger 
Forskningsleder Dag Ausen, SINTEF Digital

Samhandling, kvalitet og ny teknologi
Direktør medisin og helsefag Ellen Pettersen, Sykehuset Innlandet HF

Ny sykehusstruktur og teknologi  i Innlandet
Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet HF

Les mer om konferansen, se hele programmet og meld deg på her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet