Cxense Display

Knusende kritikk mot eldreomsorgen

 

Tilbud om dagopphold eller dagsenter er også mangelvare, ifølge rapporten. Bare en av ti hjemmeboende eldre får slike tilbud. Det avdekkes også et haltende samarbeid mellom kommuner og sykehus, og stor mangel på kvalifisert personell, melder Aftenposten.
Rapporten fra Riksrevisjonen er ekstra illevarslende i lys av hvor høyt eldreomsorg har stått på den politiske dagsordenen i lengre tid.
Rapporten må tas som det alvorligere varsku den er. Svikten kan bli enda alvorligere når eldrebølgen for alvor skyller inn over oss om noen år.
Utfordringen er ikke bare å sikre eldreomsorgen tilstrekkelig med ressurser, men også hvordan det blir prioritert innenfor sektoren. Når det nå blir påvist at mangelen på institusjonsplasser er der skoen trykker mest, tyder dette på at den sterke satsingen på omsorgsboliger har slått feil.
Omsorgsboliger er utilstrekkelig for mange, og dette bildet blir trolig enda klarere i takt med at eldrebølgen vokser i årene fremover. Det er ikke nok med flere hender i eldreomsorgen, disse hendene må også gjøre de riktige tingene. Riksrevisjonens rapport gjør det enklere å foreta riktige valg hvis den tas på alvor.