Konferanse om kunstig intelligens i helsetjenesten

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF inviterer ledere og klinikere i norsk helsetjeneste til konferansen Kunstig intelligens i helsetjenesten.

​Jobber du i helsesektoren, eller er du nysgjerrig på mulighetene kunstig intelligens kan gi, kan du delta på konferansen som arrangeres i Bodø 18. og 19. juni.
På programmet står blant annet foredragsholdere fra IBM Watson og den verdenskjente Mayoklinikken.

Det kommer stadig flere muligheter for å anvende teknologi i forebygging og pasientbehandling. Det vi nå ser er bare starten, mener Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

– Forskningen viser at helsesektoren i liten grad har klart å dra nytte av e-helseverktøy og heller ikke har kommet langt i bruken av persontilpasset medisin eller maskinlæring, de siste 10-20 årene. Derfor er det et stort behov for å spre kunnskapen om dette, sier Skrøvseth.

Program og påmelding finner du på Helse Nords nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet