Kong Olav Vs kreftforskningspris 2017 tildelt professor Per Ottar Seglen ved UiO

Tirsdag 6. juni 2017 ble Kong Olav Vs kreftforskningspris tildelt professor Per Ottar Seglen ved Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) ved Universitetet i Oslo (tidligere ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet). Prisen på 1 mill kr ble utdelt av Hans Majestet Kong Harald under en høytidelig seremoni i Universitetets Gamle Festsal UiO.

Artikkelen er skrevet av fagredaktør Øystein Jensen

Foto: Øystein Jensen

Kreftforskningsprisen er innstiftet av Kreftforeningen til minne om Kong Olav, og har vært delt ut årlig siden 29. april 1992. Viktige kriterier (blant flere) er at kandidatene må ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning, kandidatene må ha drevet nybrottsarbeid innen sitt fagfelt og at sentrale deler av forskningsinnsatsen må være utført ved en norsk forskningsinstitusjon.

Seglen fikk prisen for sitt banebrytende arbeid med «autofagi» – eller selvfortæring – en prosess der kroppens celler så å si fortærer seg selv. Dette er en slags gjenbruksmekanisme der avfall tas ut av den enkelte celle, og det dannes byggesteiner som kan benyttes av andre celler. Det var på midten av 1980-tallet Seglen påviste sammenhengen mellom autofagi og kreft. Det hele henger sammen med nedbryting eller nydannelse av proteiner i cellene. Enkelt sagt deler cellen seg når proteinmengden er fordoblet, og mekanismen som reduserer proteinmengden (autofagi) hindrer oppbygningen og dermed ny celledeling.

Styreleder i Kreftforeningen Gunn-Elin Aa. Bjørneboe sa i innledningen til utdelingen: «Å tildele Kong Olav Vs kreftforskningspris til Per Ottar Seglen ville ikke bare innebære en honnør til en sann pioner og stor forsker som har gjort tallrike kreftrelevante oppdagelser i fortiden. Det ville også representere en investering i å sikre fortsatt aktivitet i forskningsgruppen hans og på den måten være et bidrag til framtidig grunnforskning.»

Per Ottar Seglen har levert en formidabel innsats innen grunnforskning i over 50 år. Han er hoved- og medforfatter på mer enn 270 vitenskapelige publikasjoner, og er sitert vitenskapelig mer enn 27.000 ganger! Han er i dag 73 år, men fortsetter med like aktiv innsats i grunnforskning.

Det står en meget lesverdig innføring i problemstillingene på kreftforeningens nettside, og vi henviser til https://kreftforeningen.no/forskning/kong-olav-vs-kreftforskningspris/kreftforskningsprisen-2017/ .


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre