Kortere liggetid for utskrivningsklare pasienter i små og store kommuner

Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Utskrivningsklare pasienter fra små kommuner og fra storbykommunene har kortere liggetid på sykehus enn pasienter fra mellomstore kommuner.

Pasienter fra de små kommunene (under 5 000 innbyggere) og de største kommunene (over 100 000 innbyggere) lå i gjennomsnitt mellom 3,2 og 3,4 døgn på sykehus etter at de var ferdig behandlet og ventet på et kommunalt tilbud. Men ser vi på de mellomstore kommunene, med mellom 20 000 og 50 000 innbyggere har pasienter fra disse kommunene en liggetid på gjennomsnittlig 4,9 døgn etter at de er utskrivningsklare.

Forskjellene mellom kommunene i gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare pasienter var noe større i 2017 enn i perioden 2012-2016.

I 2017 var det 81 032 liggedager på sykehus for pasienter som var ferdig behandlet og ventet på kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette nivået er uendret fra 2016 til 2017.

– Helseforetakene og kommunene har samarbeidet godt og tett de siste årene for å få de ferdigbehandlede pasientene ut av sykehusene. Tallene viser imidlertid at vi ikke er i mål med dette. Trygg utskriving og godt planlagte pasientforløp fra sykehus til hjemmet er avgjørende for pasientsikkerheten. Men det er viktig å se pasientforløpet i sammenheng, og sette pasientens behov først, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

– Det er forskjeller mellom helseforetakene og analysen ser ikke på årsaksforhold. Det er derfor viktig at helseforetakene og tilhørende kommuner ser på variasjonen og vurderer om den kan forklares med f.eks ulikheter i pasientsammensetningen, behandlingstilbudet eller om det er andre forhold som krever tiltak slik at pasientene får best mulig hjelp, sier Guldvog.

(Pressemelding)