Kortere ventetider i juli

Den gjennomsnittlige ventetid for alle pasienter som er tatt

til utredning og behandling er redusert med to dager i juli 2012 sammenlignet

med samme periode i fjor. Ventetiden ved norske sykehus varierer gjennom året

og juli er vanligvis den måneden hvor ventetiden er kortest. Dette er en

gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp kommer inn til

behandling uten ventetid. Om lag 70 pst. av alle døgnopphold er øyeblikkelig

hjelp.