Cxense Display

Kraftig økning i bruken av ADHD-medisiner

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Fra 2010 til 2017 har antall døgndoser økt med 68 prosent.

Det viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk.

Apotekforeningen skriver på sine nettsider at det i denne perioden også har skjedd en forskyvning i bruken hos de forskjellige aldersgruppene:

– I 2010 gikk 46 prosent av alle doser til ungdom i aldersgruppa 10-19 år. Nå er denne andelen nede i 28 prosent

– I 2010 gikk 26 prosent av alle doser til personer i aldersgruppa 30-49 år. Nå er denne andelen på 37 prosent.

– Antallet døgndoser til personer i aldersgruppa 30-49 år har økt med 140 prosent fra 2010 til 2017.

Les mer om tallene på Apotekforeningen sine nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet