Kreft rammer kvinner hardere økonomisk

Vi tror det skyldes tradisjonelle omsorgsroller. Kvinner velger å jobbe redusert for å ta seg av omsorgsoppgaver hjemme, mens dette ikke er like vanlig blant menn, sier kreftforsker Astri Syse til Adresseavisen.
Deltidsarbeid og omsorg
Rundt 1,1 millioner gifte nordmenn mellom 35 og 59 år var med i studien. I denne gruppen fikk rundt 17 000 en kreftdiagnose mellom 1991 og 2001.
Studien, som Syse har gjort sammen med blant annet NTNU-professor Steinar Tretli, skal snart publiseres i det amerikanske tidsskriftet Cancer.
Undersøkelsen ser ikke på årsaker til ulikhetene mellom kjønnene, men Syse har noen mulige forklaringer.
I tillegg til ulike omsorgsroller, kan forskjellene skyldes at det i Norge er mer akseptert at kvinnen jobber redusert. En del kvinneyrker er dessuten bedre tilrettelagt for deltidsarbeid, sier hun.
Sykepenger
Kreftregisteret mener studien er særlig interessant fordi trygdeordninger i Norge og de fleste andre land tar utgangspunkt i rollelikhet mellom menn og kvinner.
Sykepenger og andre ytelser følger i stor grad den syke, og det gis ikke nødvendigvis kompensasjon for omsorg gitt av ektefeller, sier Syse.
Kvinner som mister inntekt når mannen er kreftsyk, kommer ikke opp på tidligere lønnsnivå etter at mannen dør.
Det betyr at de taper både på kort og lang sikt, sier Syse.
Stadig flere her i landet lever med eller har overlevd kreft. I dag er det 183 000 nordmenn som har eller har hatt kreft. I 1997 var dette tallet 121 000.
(NTB)