Kreftpasienter ønsker rehabilitering

1347 kreftpasienter med de ti vanligste diagnosene har svart på spørsmål om behov for eller bruk av rehabiliteringstilbud. Litt over halvparten svarte at de ikke hadde fått tilbud om rehabilitering.
De som gir sterkest uttrykk for behov om rehabilitering er pasienter som er behandlet med cellegift og stråling. Yngre kreftpasienter, kvinner og pasienter uten arbeid melder om et større behov for rehabilitering enn andre. Undersøkelsen viser at en tredjedel av de spurte kreftpasientene hadde udekkede behov for rehabilitering, men at de fleste som har fått tilbud om rehabilitering er fornøyde.