Kunnskap om hjerneslagsymptomer redder liv

Målinger fra Norsk hjerneslagregister viser at flere fikk livreddende blodproppløsende behandling og flere har ringt 113 etter at Helsedirektoratets hjerneslagkampanje ble lansert.

For et år siden lanserte Helsedirektoratet en opplysningskampanje om hjerneslag, for at flere skal vite om de viktigste symptomene på hjerneslag. I kampanjen blir man oppfordret til å få den man mistenker er rammet av hjerneslag om å gjøre følgende:

  • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
  • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

– De som kommer raskt til vurdering og behandling har bedre muligheter for å unngå varige skader.  Det er sjelden vi kan måle så tydelig og umiddelbar kampanjeeffekt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet rapporterer nå om følgende effekter av kampanjen:

  • Kampanjen har ført til at flere ringer 113 (AMK) ved mistanke om symptomer på hjerneslag
  • Flere pasienter er behandlet med trombolyse (blodproppløsende)
  • Resultatene tyder også på at flere blir innlagt innen de første kritiske 4 timene etter symptomdebut

Denne videoen er en del av Helsedirektoratets kampanje:


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre

Lagre

Lagre