Kutter konsulentbruk

De siste årene har Oslo universitetssykehus brukt rundt 150

millioner i året på konsulenttjenester innen særlig byggplanlegging, IKT-støtte

og rådgivning for planlegging av omstilling. Dette utgjør under en prosent av sykehusets

budsjett. Til sammenlikning brukte Avinor 1,7 prosent av sitt budsjett på

konsulenttjenester i 2009, mens Stortinget brukte 3,0 prosent av sitt budsjett

samme år.

Kapasitet og

kompetanse

Konsulenter brukes innen de områdene der sykehuset ikke selv

har kompetanse eller erfaring, eller når sykehuset mangler kapasitet til å løse

oppgaver. Konsulentfirmaer brukes først og fremst i forbindelse med planlegging

og gjennomføring av bygge- og vedlikeholdsprosjekter, IKT-prosjekter,

flyttinger og omorganiseringer.

Store prosjekter

Oppdragene er ofte store, men er alltid begrenset i tid og

omfang. Fordelen ved å leie inn konsulenter er at du raskt får inn folk med høy

kompetanse og at du betaler for akkurat det du har behov for. Hvis du velger å

ansette folk, tar det oftest tid før de kan begynne å jobbe og sykehuset pådrar

seg varige kostnader til lønn.

Økonomisk

vurdering

Hva som er billigst for sykehuset er avgjørende når man

vurderer bruk av konsulenter. Vi leier inn konsulenter bare dersom det er

lønnsomt. Hvis det er mer lønnsomt å bruke egne ansatte, gjør vi det.