Cxense Display

Kveldsmøte: digitalisering av helsetjenesten

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) nviterer til kveldsmøte om digitalisering av helsetjenesten 7. februar.

Kveldsmøtet arrangeres på Oslo Kongressenter 7. februar fra kl 17.00 til kl 20.30.

Slik ser programmet ut:

kl. 16.30
Registrering og enkel matservering

kl. 17.00
Velkommen!
Erik Kreyberg Normann, styreleder i NSH

Møteleder: Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

kl. 17.10
Innovasjon innen helsesektoren og helseteknologi – hva kommer 
Naeem Zahid, Senior Business Developer i Telenor
Naeem Zahid er spesialist i generell kirurgi, har en doktorgrad i folkehelse og en master i ledelse. Han sitter i styret til Forening for Unge Norske Kirurger, og jobber med e-helse i Telenor.

kl. 17.35
Digitalisering av helsetjenesten – hvem styrer dette? Er det en felles formening om framtidens digitale helsetjeneste
Christine Bergland, direktør for Direktoratet for e-helse

kl. 18.00
Pause

kl. 18.15
Hva er myndighetenes bekymringer ift nye løsninger?
Bjørn Erik Thon, direktør ved Datatilsynet

kl. 18.35
Masse nytt – er dette kommet for å bli? Er legerollen på vei ut slik vi kjenner den i dag? Påvirkes spesialisthelsetjenesten av denne utviklingen?
Thorleif Jansen, medisinsk ansvarlig lege i Kry
Daniel Sørli, daglig leder i Dr. Drop In
Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling ved Sykehuset Østfold
Diskusjon med salen

kl. 19.30
Når kommer den nye teknologien i sykehusene? Hvordan bør man som sykehusleder tenke om dette
for å møte befolkningens forventinger om en annen kommunikasjonsform i fremtiden
Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst
Grethe Aasved, administrerende direktør ved Aleris
Marit Lind, viseadministrerende direktør ved Univeristetssykehuset Nord-Norge
Diskusjon med salen

Kl. 20.30
Slutt    

Påmeldingsfrist er 1. februar.
Les mer her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet