Læringsmateriell for mestring av kronisk sykdom

Prosjektet er finansiert gjennom stiftelsen Helse og Rehabilitering via Norges Diabetesforbund og Norsk Revamatikerforbund.

Fokus i 2008 har vært utvikling av læringsmateriell. Hovedoppgave i 2009 blir opplæring av gruppeledere i hvordan anvende LØFT som samtaleform.

Målet med prosjektet  er å bidra til at mennesker med kronisk sykdom kan oppleve god livskvalitet på tross av begrensninger ved sykdom. Materiellet er utviklet i samarbeid med fagpersonell og erfarne brukere tilknyttet Sykehuset Namsos. Materiellet består av veiledningshefte som beskriver bruken av materiellet for helsepersonell og gruppeledere i interesseorganisasjoner, mestringsterning og veiledningsperm.