LAB Entreprenør skal bygge på Haukeland

Illustrasjon: Helse Bergen HF / KHR Architecture

Det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus skal stå klart i 2022/23

LAB Entreprenør, et datterselskap av AF Gruppen (AFG), er innstilt av Helse Bergen som entreprenør for entreprise K201 / trinn 2 av det nye barne- og ungdomssykehuset (BUS2) ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Kontrakten omfatter grunnarbeid, bygging av råbygg, tett hus og utomhushusarbeider. Byggets totale areal er 50 100 kvadratmeter.

Kontrakten er en hovedentreprise og har en verdi på MNOK 781 eks. mva. Planlagt oppstart for arbeidene er i løpet av 1. kvartal 2018 med overlevering i 2022/23.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet