Langtids mekanisk ventilering har begrenset effekt for pasienter med stabil kols

Lungesykdom som kols og cystisk fibrose forårsaker endringer i lungevevet som reduserer pusteevnen. Behandling med langtids mekanisk ventilering skal kompensere for kronisk redusert pusteevne. Målet er vanligvis livsforlengelse og forbedret livskvalitet.

Kols

– Tilgjengelig forskning tyder ikke på at langtids mekanisk ventilering bidrar til vesentlig bedring av oksygen- og karbondioksidnivå i blodet til pasienter med alvorlig, stabil kols, sier forsker og prosjektleder Kjetil G. Brurberg ved Kunnskapssenteret.

Forskningen gir heller ikke grunnlag for å si at langtids mekanisk ventilering bidrar til bedre overlevelse eller færre sykehusinnleggelser, men datamaterialet har store begrensinger.

– Tilgjengelig forskning er ikke entydig, og det gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om effekt av langtidsmekanisk ventilering på overlevelse og antall sykehusinnleggelser, fortsetter Brurberg.

– I de senere år har vi også sett økende interesse for høyintensive ventileringsteknikker blant klinikere og i forskningsmiljøer, men vi trenger mer forskning før vi kan si om disse nye ventileringsmetodene gir gevinst, sier han.

Cystisk fibrose

Det trengs også mer forskning før vi kan konkludere om bruk av langtids mekanisk ventilering påvirker overlevelse, sykelighet, søvn- og livskvalitet hos pasienter med cystisk fibrose.

– Vår rapport viser at det er gjort lite robust forskning på dette området. Det er antakelig flere årsaker til dette, men det at cystisk fibrose er en sjelden diagnose gir praktiske utfordringer knyttet til gjennomføring av robuste studier, avslutter Brurberg.