Leger i kø for å arbeide i Danmark

 

I tillegg til leger har også sykepleiere fra flere europeiske land nå kastet sine øyne på Danmark.
Ingen av de andre EU-landene kan konkurrere på vilkår når det gjelder kampen om høyt utdannet arbeidskraft i helsesektoren.

Region Syddanmark har nylig deltatt på en jobbmesse i Wien, og hadde med seg 50 søknader fra leger som er klare til å dra til Danmark. Nye jobbmesser skal holdes holds i Dresden og Hannover i november, og her har allerede ca. 100 leger og like mange sykepleiere meldt sin ankomst.