Leger kan få rett til å gå bak pasientenes rygg

Leger kan få lov til å varsle pårørende om alvorlige genetiske sykdommer.

Arvelig sykdom er i dag en privatsak, men det er ikke sikkert at det forblir slik. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

– Vi møter pasienter som nekter å informere slektninger om at de lider av en arvelig sykdom. Det er synd, for da kan det hende at slektningene blir gående uvitende om at de har en sykdom som kan forebygges, sier spesialist i medisinsk genetikk, Trond P. Leren, til Vårt Land. Han leder Enhet for hjertegenetikk ved Oslo universitetssykehus.

Nå skal det nyvalgte Stortinget avgjøre om leger i slike tilfeller skal få lov til å kontakte familien til pasienten. Saken ligger nå i Stortingets helsekomité, og ifølge Vårt Land er saken langt fra avgjort.

Les mer i Vårt Land


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

 

Lagre

Lagre

Lagre