Lettere tilgang til helseopplysninger

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Helsepersonell som trenger opplysninger for å gi pasienten behandling, skal nå få tilgang til dem uansett hvor de jobber.

Dagens regelverk for utveksling av opplysninger til pasientbehandling stammer fra en hverdag der viktig informasjon ble utvekslet på papir. Det gir ikke alle som skal behandle pasienten rask tilgang på opplysninger som er viktige for behandlingen.

På fredag ble det imidlertid vedtatt en ny forskrift om pasientjournal, som gjør dette enklere og mer tilpasset den digitale hverdagen som både pasienter og helsepersonell lever i.  Den innebærer at helsepersonell som trenger tilgang til opplysninger for å gi pasienten behandling, skal få denne tilgangen uansett hvor de jobber.

– Dette er enda et lite skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier helseminister Bent Høie i en melding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Den nye forskriften er laget i tråd EUs nye personvernforordning. All bruk av opplysninger og all tilgang til opplysninger skal logges og vil kunne kontrolleres i ettertid.

Den nye forskriften gjelder for helsepersonell i apotek, det gjorde ikke den gamle.

(Helse- og omsorgsdepartementet)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet