Cxense Display

LFH endrer navn til Medtek Norge

– Medtek Norge har utviklet seg fra et innkjøpsforum til en bransjeorganisasjon for leverandører av medisinsk teknologi, sier styreleder Geir Halfdansen i Medtek Norge. Behovet for en tydeligere identitet og gjenkjenning er ønskelig, sier han. Navneendringen er et resultat av et strategisk arbeid i bransjeorganisasjonen, og har bred forankring blant medlemmene, understreker Halfdansen.

Bransjeorganisasjonen har lenge hatt et behov for en tydeligere identitet og gjenkjenning. – Identitet og gjenkjenning skapes i stor grad gjennom bransjeorganisasjonens navn, sier Trond Dahl Hansen, administrerende direktør i Medtek Norge. – Forkortelsen LFH har til stadighet blitt forvekslet med HLF, FHL, og andre, i tillegg til at det har rådet usikkerhet om hva forkortelsen LFH egentlig står for, sier Dahl Hansen.

Nær 70 års bransjeerfaring og markeder i stadig vekst er utgangspunktet for videreføringen av det som frem til nå har vært kjent som LFH – En robust og fremtidsrettet organisasjon som er en viktig partner i utviklingen av helse-Norge. Medtek Norge er opptatt av åpen og god dialog med sine kunder og har et spesielt fokus på effektivisering av offentlige anskaffelsesprosesser. Større aktivitet på den politiske arenaen fordrer en tydelig, gjenkjennende og beskrivende avsender.

– Medtek Norge-navnet er fremtidsrettet og moderne, samt at begrepet medtek er godt innarbeidet og et begrep som forstås i helse-Norge, avslutter Halfdansen.