Cxense Display

LHL må spare 20 millioner kroner

LHL har gått med store underskudd i flere år. Organisasjonen har levd på oppsparte midler. Egenkapitalen er nå for det meste brukt opp. I tillegg har vi fått en stor svikt i inntektene. Vi må redusere de årlige kostnadene med 20 millioner kroner allerede i 2009. Det er derfor nødvendig å sette i verk tiltak som virker hurtig, som oppsigelser. Permitteringer vil også bli vurdert, sier generalsekretær Frode Jahren.

Følgende tiltak vil bli gjennomført:

Nedbemanning på hovedkontoret

Nedlegging av regionkontorene i Trondheim, Bergen og Tromsø

Reduserte driftskostnader i administrasjonen

Det er viktig for meg å være tydelig på at dette handler om å redusere antall årsverk i administrasjonen, ikke om å svekke aktiviteten eller grunnlaget for aktiviteten i medlemsorganisasjonen. Regionkontorenes funksjon som bindeledd i organisasjonen vil bli ivaretatt av regionsstyrene, mens sekretariatsfunksjonen for regionsstyrene dekkes av hovedkontoret. Grunnstammen i LHL, nemlig lagene, vil ikke bli direkte berørt. LHLs klinikker og institusjoner berøres heller ikke. LHL vil bestå som en sterk interesse- og pasientorganisasjon, sier Frode Jahren.