Lite kjent nasjonal helseportal

Det er seks år siden helsenorge.no ble lansert, men likevel kjenner bare 55 prosent av landets befolkning til den offisielle, nasjonale nettportalen.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Dette viser en landsomfattende undersøkelse som Opinion har gjennomført for det norske e-helseselskapet Dips AS, skriver sykepleien.no.

Via helsenorge.no kan man i dag blant annet bytte fastlege, sjekke kjernejournal, få oversikt over egne resepter og vaksiner, bestille europeisk helsetrygdkort og søke om å få dekket utgifter til pasientreiser.

Seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion synes det er oppsiktsvekkende at ikke flere kjenner til portalen, tross flere informasjonskampanjer i året som har gått.

Det er Direktoratet for e-helse som er ansvarlig for drift og utvikling av helsenorge.no, og divisjonsdirektør Bodil Rabben viser til at årets junitrafikk på nettsiden var 63 prosent høyere enn samme periode i fjor, mens antall innlogginger skal ha økt med 190 prosent.

Les mer om saken på sykepleien.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre