Livsstil påvirker utviklingen av brystkreft

Livsstil og

brystkreft

Antallet nye brystkrefttilfeller øker parallelt med en

økning av det som kalles en ugunstig metabolsk profil. Dette kjennetegnes blant

annet av overvekt, ugunstig fettsammensetning i blodet, høyt insulinnivå og

blodtrykk.

I studiene fant forskerne også at yngre kvinner som er høye

og samtidig har et høyt insulinnivå i blodet også har forhøyet østrogenmengde.

Disse faktorene kan ha sammenheng med økt risiko for brystkreft. Videre viste

de at kvinner som har hatt brystkreft, er overvektige, har en ugunstig

fettsammensetning i blod og høyt blodtrykk, kan ha redusert

brystkreftoverlevelse.

Genetisk sårbarhet

Siden begynnelsen av 1990 årene har forskningsgruppen, under

ledelse av Thune, studert betydningen av metabolsk profil, energibalanse og

fysisk aktivitet relatert til kreftrisiko og overlevelse etter brystkreft.

Forskningsgruppen har blant annet vist

at en god energibalanse inkludert fysisk aktivitet, henger sammen med genetisk

sårbarhet og kan virke inn på flere biologiske prosesser av stor betydning både

for brystkreftrisiko og brystkreftoverlevelse. Sammen med nasjonale og

internasjonale samarbeidspartnere har forskningsgruppen analysert data fra

store befolkningsstudier (de fylkesvise helseundersøkelsene, Tromsø studien) og

fra EBBA-I (Energi Balanse og Brystkreft A spekter) studien.