Cxense Display

Livsstilssykdommer i sterk vekst verden over

Det er viktig å få med u-landene på tankegangen om at det er legitimt med en politikk på dette området, at det ikke dreier seg om individuelle valg, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
Representanter for 38 europeiske medlemsland i Verdens helseorganisasjon (WHO) har torsdag og fredag vært samlet i Oslo for å drøfte tiltak som kan forebygge ikke-smittsomme sykdommer, da hovedsakelig kreft, hjerte- og karlidelser, diabetes og lungesykdommer.
Hensikten har vært å komme med et felles innspill fra de europeiske landene før FNs hovedforsamling skal drøfte tiltak i september neste år.
Blant rådene fra WHO-møtet i Oslo er at ikke-smittsomme sykdommer må gis høyere prioritet i de nasjonale helseplanene. De peker på at det må forskes mer på disse sykdommene, og det må føres en politikk for å hindre og redusere antall dødsfall som skyldes ikke-smittsomme sykdommer.
35 millioner mennesker, eller 60 prosent av alle dødsfall i verden, skyldes ikke-smittsomme sykdommer, som i stor grad påvirkes av livsstil. Ni millioner av disse dødsfallene skjedde blant folk under 60 år.
Blant det vi har tatt opp på denne konferansen er hva vi i Norge kan bringe videre av erfaringer som andre land kan lære av. Vi står overfor mange like utfordringer, men dette er et krevende område fordi vi lett kommer inn i det mange mener er den private sfære, sier Strøm-Erichsen.
Det er utviklingslandene som har bedt om at tiltak mot ikke-smittsomme sykdommer blir satt på dagsorden i FNs hovedforsamling.
Det er en milepæl at det skjer. Når statslederne skal drøfte dette innebærer det en erkjennelse av hvilken stor utfordring dette er, sier Larsen til NTB.
(NTB)