Må redusere den negative økonomiske utviklingen

De ansattes representanter i styret stemte i mot de foreslåtte økonomiske tiltakene. De mener sparetiltakene utgjør en for stor risiko og ønsker prosessen utsatt til Helse Sør-Øst har lagt fram sin økonomiske langtidsplan. Først da mener de sykehuset får forutsigbarhet til å vurdere videre drift.
– Jeg har forståelse for de ansattes bekymring, men vi har hatt for høye kostnader i forhold til aktiviteten så langt i år. Nå er det viktig å vise at vi bryter den negative utviklingen, sier Göran Stiernstedt, styreleder i Oslo universitetssykehus.
Han presiserer at det må være et kontinuerlig fokus på hvordan driften skal justeres til aktiviteten i sykehuset. Samtidig vil sykehuset følge nøye med for å sikre forsvarlig pasientbehandling og arbeidsmiljø.
– Jeg har tro på at dette er mulig å få til, selv om det er utfordrende for hele organisasjonen. Vi kan alltid ønske oss flere ressurser, samtidig må vi forholde oss til at rammene vi har fått tildelt ligger fast, forteller Stiernstedt.
Han peker på at kvalitetsrapportene viser at sykehuset leverer god pasientbehandling og har redusert fristbruddene.
– Her må jeg få berømme de ansatte for deres formidable innsats for pasientene i en svært krevende situasjon. Vi har bedt ledelsen om å kontinuerlig sikre forsvarlig pasientbehandling og arbeidsmiljø. Hvis et av tiltakene står i fare for å gå utover forsvarligheten vil vi stoppe det. Da må vi identifisere andre tiltak i stedet, avslutter Stiernstedt.