Cxense Display

Målet om sykehjemsplasser ligger fast

Hun viser til at regjeringen har som mål å gi tilskudd til 12 000 nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgboliger innen utgangen av 2015. Det er den samlede dekningen av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger regjeringen ønsker å bli målt på ved utgangen av 2015 sier Mathisen. Hun legger til at dersom behovet skulle vise seg å være større er regjeringen også innstilt på å utvide rammene.

Husbanken har ved utgangen av juni mottatt 7650 foreløpige søknader og har så langt gitt tilsagn om tilskudd til ca 3 200 enheter, hvorav ca 40 prosent til omsorgsboliger og 60 prosent til sykehjem. Her er det imidlertid viktig å være klar over at det tar tid fra et bygg får tilsagn til det ferdigstilles. Det kan derfor ta noe tid før vi ser resultatene.

– Husbanken har fått en romslig ramme og kan gi tilsagn til 6000 nye heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008- 2010.

Kraftig vekst i årsverk

Samtidig peker Mathisen på at Regjeringen har overoppfylt sine mål om nye årsverk innen den kommunale omsorgssektoren i forhold til løftene fra Soria Moria I.

Målet var 10.000 nye årsverk, men tallene viste at det ble hele 14.751 nye årsverk i perioden 2005-2009. Nå har vi satt oss et nytt ambisiøst mål om ytterligere 12.000 nye årsverk innen denne sektoren. Det viser at denne regjeringen tar omsorgspolitikken på alvor, sier Ragnhild Mathisen.