Målrettet behandling ved livmorkreft

. De fleste pasientene kan kureres med en operasjon, men om lag en fjerdedel av pasientene får tilbakefall av kreften og spredning til andre organer. Da vil man ofte prøve andre typer behandling som stålebehandling og cellegift. Virkingen av det er ofte kortvarig.

Vi har funnet at pasienter med en aggressiv variant av denne krefttypen har forandringer i en viktig signalvei for regulering av cellens vekst. Disse vil særlig kunne ha nytte av målrettet behandling mot denne signalveien, sier professorene Helga B. Salvesen (bildet) og Lars A. Akslen ved Universitetet i Bergen. Begge er også overleger ved Haukeland universitetssykehus.

Målet med studien har vært å gjøre en omfattende kartlegging av genforandringer i svulstene. Man antok videre at slike genforandringer oftere kan påvirkes av nye medikamenter dersom de gav følger for genuttrykket.