Cxense Display

Målrettet funksjonsfordeling nødvendig

 

Styret i Helse Midt-Norge diskuterte helsetjenesten i et samfunnsperspektiv under sitt styremøte 3. desember. Diskusjonen inngår i arbeidet med å utvikle en strategi for foretaksgruppen fram mot 2020. Forslag til strategi skal legges fram for styret i mars. Deretter gjennomføres en høringsprosess før endelig vedtak i juni.
– Vi ønsker en åpen prosess og har bl.a. invitert Kommunens Sentralforbund i de tre midtnorske fylkene inn som referansegruppe. Stortinget tar stilling til den foreslåtte samhandlingsreformen i løpet av vårsesjonen og innretningen av den blir en viktig premiss for oss. Vi må samhandle for å sikre gode pasientforløp og slik at befolkningen føler trygghet i forhold til liv og helse. Dette blir en krevende prosess der vi også må være villige til å se nærmere på tjenestetilbud og den strukturen vi har i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, sier Almlid.