Cxense Display

Mange ønsker å gi bedre behandlingstilbud i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig ulike behandlingstilbud fra private institusjoner for om lag 3,5 milliarder kroner.

– Avtalene innen fagområdene rehabilitering, psykisk helse og laboratorie-/radiologitjenester går ut 31. desember i år. Det var derfor nødvendig for oss å starte en ny anskaffelsesprosess nå, for å ha et fortsatt godt tilbud til pasientene fra neste år, forteller Arntzen.

Fristen for tilbudene var i slutten av juni. Innen fristen hadde det kommet inn 59 tilbud fra ulike institusjoner. Tilbudene gjelder rehabilitering (38 tilbud), psykisk helsevern (9 tilbud), spiseforstyrrelse (2 tilbud), laboratorietjenester (5 tilbud) og radiologitjenester (5 tilbud).

I ukene framover vil det være en grundig prosess med evaluering av tilbudene. – Vi skal følge Lov om offentlig anskaffelse. Det innebærer blant annet at vi har konkretisert hva vi skal kjøpe innen de ulike fagområdene, og gitt tilbyderne oversikt over hvordan deres tilbud blir vurdert og vektet, sier Arntzen. – Vi legger opp til en prosess som er åpen og lik for alle tilbyderne.
Tildelingskriteriene er tilnærmet lik for alle anskaffelsene som nå gjennomføres. Kriteriene er kvalitet, pris, tilgjengelighet og leveringssikkerhet, hvor kvalitet vektes høyest.
– Planen er at evalueringen er avsluttet i oktober/november og at tildelingsbrev til institusjoner som får avtale, sendes kort tid etter dette. Deretter gis tilbyderne mulighet til å klage på avgjørelsen. Avtalene skrives derfor under først i slutten av november/desember. Avtalene gjelder fra 1. januar 2011.
Rammene for de enkelte anskaffelsene er på:
·        Rehabilitering: Om lag 870 millioner kroner. Avtalelengden er 4 år.
·        Laboratorietjenester: Om lag 200 millioner kroner. Avtalen er på to år, med mulighet for forlengelse på 1 + 1 år.
·        Radiologi: Om lag 260 millioner kroner. Avtalen er på to år med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.
·        Samlet økonomisk ramme for psykisk helse og spiseforstyrrelser er kr 390 mill. Alle avtalene gis en avtalelengde på 4 år.