Mange barn blir feildiagnostisert med ADHD

Barn som er blant de yngste og minst utviklede i sine årskull blir oftest feildiagnostisert med ADHD, konkluderer forskerne ved Michigan State University.
Feildiagnostiseringen resulterer i medisinering for mellom 2 og 3 milliarder kroner i året i USA, og av dette betaler det statlige Medicaid rundt en halv milliard.
Langtidsvirkningen ved bruk av legemiddelet Ritalin, ett av de vanligste i forbindelse med ADHD, er også uklare, advarer Todd Elder som har ledet arbeidet med undersøkelsen.
12.000 barn er med i studien som skal presenteres i neste utgave av Journal of Health Economics.
Mange barn blir også gitt ADHD-diagnose etter press fra lærere som sliter med å få de yngste barna til å sitte stille i klasserommet, mener forskerne.
Men disse symptomene reflekterer kanskje bare følelsesmessig eller intellektuell umodenhet blant de yngste elevene, mener Edler.
(NTB)