Mariann Hornnes trekker seg

På et ekstraordinært styremøte i Sykehuspartner ble det i dag klart at toppsjef Mariann Hornnes og styret er enige om at hun trekker seg.

Mariann Hornnes fratrer. (Foto: Cicilie Hennig-Till/Sykehuspartner)

Tidligere direktør for Virksomhetsoppfølging, Gro Jære, konstitueres i stillingen som administrerende direktør.

– Dagens IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst må moderniseres. Nå som dette arbeidet skal revurderes, synes jeg det er riktig at noen andre kommer inn for å se på dette med nye øyne. Styret og jeg har derfor kommet til enighet om at jeg fratrer som administrerende direktør i Sykehuspartner, sier Mariann Hornnes i en pressemelding.

Gro Jære tiltrer. (Foto: Sykehuspartner)