Markerte 30 år med videreutdanning i stråleterapi ​

I forbindelse med jubileet overrakte forbundsleder Bent Ronny Mikalsen (t.h.) en gave i form av et bilde. Høgskolelektor Eric Sundqvist fikk æren av å ta imot dette. (Foto: Elisabeth Norridge)

Norsk Radiografforbund markerte jubileet med seminar på Radiumhospitalet fredag 2. februar.

Til stede var mange av de som var med i det første kullet, samt Eric Sundqvist som underviste på studiet.

Pensjonist og tidligere sjefsfysiker Vidar Jetne ga et historisk tilbakeblikk fra tiden før studiet ble etablert, og fortalte at mye av opplæring foregikk samtidig med behandling og tok mye av kapasiteten på avdelingen. Mange av de som jobbet på stråleterapien tidlig på 1970-tallet var engelske, og dette førte til en del språkproblemer. Derfor var det et sterkt ønske om å etablere egen stråleterapiutdanning i Norge. I 1985 søkte Radiumhospitalet om å få starte egen utdanning, men fikk avslag fra departementet. Det skulle ta enda 2 år, og initiativ fra høgskolestyret i Oslo/Akershus ved Direktør Audun Ervik, før det endelig ble godkjenning og studiestart i Oslo 5. januar 1987. Da ble det gitt tillatelse til å drive utdanningen som et prøveprosjekt. Tillatelsen ble fornyet høsten 1988. Senere ble det også etablert videreutdanninger i Tromsø 1991 og i Bergen i 1998.

Høgskolelektor Eric Sundqvist fortalte om tiden som lærer for det aller første kullet. De var en fin gjeng og besto av 9 studenter. I starten var det dårlig med lokaliteter og de måtte flytte rundt på Radiumhospitalet der det til enhver tid var ledige lokaler frem til det nye strålebygget sto klart. Siden den gang har videreutdanningen i stråleterapi vokst fra 1 til 4 ansatte. Faget har hatt en rivende teknologisk utvikling, men Sundqvist understreket at det er viktig at stråleterapeuten evner å kunne kontrollere at automatikken har beregnet korrekt.

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen gratulerte jubilantene, og overrakte et bilde i gave fra Norsk Radiografforbund (NRF). Han fremhevet stråleterapeutene som faglig dyktige, og minnet om at stråleterapeuter har vunnet fagartikkelprisen i Hold Pusten flere ganger de siste årene. Han sa også at NRF jobber aktivt for at stråleterapeuter skal få en egen spesialistgodkjenning.

Professor Åslaug Helland snakket om fremtidens onkologi. Hun presenterte svært interessante resultater ved bruk av immunterapi i kombinasjon med andre behandlingsmetoder.
Rektor ved Universitetet i Bergen/Medisinsk fysiker Dag Rune Olsen snakket om trender i stråleterapien og bruk av protonterapi i fremtiden.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet