Medienes framstilling helt ute av proporsjoner

Vanlig influensa kommer til å kreve flere liv enn svineinfluensa, selv om pandemien skulle ramme for fullt, konstaterer overlege Steffen Glismann ved epidemiologisk avdeling ved Statens Serum Institut i Danmark.

I Danmark dør det om lag 1 000 personer hvert år under en vanlig influensaepidemi, og dette er i hovedsak eldre over 65 år som er svekket fra før. Dersom Danmark rammes av svineinfluensa, vil det føre til vesentlig færre dødsfall enn 1 000 personer, sier Glismann til Politiken. Han ser derfor ingen grunn til alarm og ber danskene slutte å bekymre seg for svineinfluensa.

Blir friske igjen

Dersom svineinfluensa kommer til Danmark, vi de fleste bli syke i rundt en uke med vanlige influensasymptomer, for deretter å bli friske igjen, sier Glismann. Han viser til sykdomsbildet som avtegner seg i andre land, og sier at det kun er Mexico som hittil har skilt seg ut.
Kun Mexico skiller seg ut med flere dødsfall, men selv der er det bare sju bekreftede dødsfall som vi vet skyldes svineinfluensa, sier han til Politiken. Da Danmark ble rammet av en kraftig influensaepidemi i 2003, resulterte det i en overdødelighet på rundt 3 000 personer.
Mitt budskap til danskene er derfor at man kan ta det med ro, slik situasjonen nå er. Vi holder øye med hva som skjer, sier overlege Steffen Glismann.
Strid i Norge

Også i Norge er det stor uenighet om hvor farlig svineinfluensa er, dersom pandemien skulle ramme landet med full kraft. Helsedirektoratet hevdet først at 1,2 millioner kunne bli smittet og 13 000 kunne komme til å dø, men møtte straks motbør fra fagfolk.
Jeg stiller meg spørrende til disse tallene, sa professor Aina Schiøtz ved Seksjon for sosialmedisin ved Universitetet i Bergen til NTB. Hun fikk støtte fra medprofessor John Gunnar Mæland ved samme institutt, som stemplet myndighetenes anslag som «veldig spekulative».
Sannsynligheten taler for at det blir atskillig mindre dramatisk, sa Mæland.