Medtek Norge er nå Melanor

Medtek Norge og Lab Norge fusjonerte 1. januar. Det nye navnet er Melanor.

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet. Til sammen omsetter medlemmene for cirka 12 mrd. kroner, ifølge organisasjonen.

Melanor har laget en video som forklarer mer om fusjonen og det nye navnet:

Melanor skriver at organisasjonen skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

«Våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder, myndigheter, politikere og andre aktører skal oppleve Melanor som en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon», heter det på nettsidene deres.

Kilde: medteknorge.no / melanor.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet